รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๒ - วัดบ้านแจ่ม
ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทศพรเข็มลาดเขมโกวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
2พระกฤตภาสแก้วมงคลธนปญฺโญวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
3พระสหรัฐบุญทาหอยธนวํโสวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
4พระอ่อนเฮืองก่อเมืองกิตฺติธโรวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรหน่อเคอะจิ่งต๊ะวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรคำแปง-วัดรมณียารามคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรยี่แก้วแสงตุ้ยวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรเอกชัยอ่องกี่วัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรกฤษฎาวันสว่างวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรกิตติไกรสรคำแปงวัดรมณียารามคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรเกริกไกรปิงคำวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรจิรายุสนามแสงวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรฐิติโชติพรหมพนัสวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรธนกรแข็งขันวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรธนกฤตแข็งขันวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรธนเดชยาเหมยวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรธีรศักดิ์ปวงสุวรรณวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรนันทภพโกฏิคำวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรมิตรลุงขันคำวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรยอนลุงทุนวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรวันเคอะลุงทุนวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรศรัณยูสุวรรณวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรสมชายลุงทุนวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรสรวิชญ์นายแก้ววัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรส่าลุงยอนวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรสายฟ้าซองคำวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรแสงลุงทุนวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรแสงบุญ-วัดรมณียารามคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรหม่องคำน้อยวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรหาญแลงส่างขิ่นวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรอ่องงิ้นลุงต๊ะวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรอัครพนธ์สานาวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรบุญลุงยุงวัดบ้านแจ่มคณะจังหวัดลำพูน