รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๑ - วัดพระธาตุหริภุญชัย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 160 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษฎาถาวรไพศาลกุลวัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรนาคะเสถียรสงวนไพรวัลย์วัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรพัฒนาพงศ์พัฒนาพงศ์ไพรวัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรสุรวิชญ์สุขสันต์นิพันธุ์วัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรอนุพงษ์ดิลกพาณิชย์กุลวัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรจักรินทร์พงษ์งามวัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรจรัลชัยเหงมาดวัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรอภิชาตบุญตุ่นวัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรสุวิชาปับติบุ่งวัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรธีระดลคำดาวัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรจีรพงษ์หนูล้อมวัดพระธาตุหริภุญชัยคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรวรวิชลุงจาวัดช้างรองคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรปิยะนันติ๊วัดสันดอนรอมคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรธีรภัทรโสภณวิชญาวัดจามเทวีคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรกิรติเมธีเบญจาวัดจามเทวีคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรปราโมทย์ต๊ะวรรณาวัดจามเทวีคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรจีรพัฒน์พิชัยธรรมวัดสวนดอกคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรชุมพลแสนคำวังวัดต้นแก้วคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรหนุ่มหน่อเชียงวัดต้นแก้วคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรธนวินท์ผาด่านวัดต้นแก้วคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรณัฐพงค์ธินธนาวงศ์วัดต้นแก้วคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรวรพงษ์จินะการวัดต้นแก้วคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรวิชชาบูรณ์นำเวียงวัดแม่สารป่าขามคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรสถาพรตุ๋งพนัสสักวัดแม่สารป่าขามคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรนิคมลุงละวัดหัวขัวคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรธนากรทองสุขวัดศรีสองเมืองคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรธนากรกันทาปาวัดป่าขามคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรปฏิภาณพรมศรทัยวัดประตูป่าคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรแสงแดงคำลุงหลิ่งวัดประตูป่าคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรดนัยใจพิจิตรวัดประตูป่าคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรพศวีร์ไหวศรีวัดล้องเดื่อคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรจักรพงษ์ไชยเพ็ชรวัดล้องเดื่อคณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรวิชัยชาญณ์วงศ์ษาวัดล้องเดื่อคณะจังหวัดลำพูน
34สามเณรพิสิษฐ์ชัยชมภูวัดอุโมงค์คณะจังหวัดลำพูน
35สามเณรณัฐวุฒิจันต๊ะนิดวัดอุโมงค์คณะจังหวัดลำพูน
36สามเณรพีรภัทรจอมแปงวัดชัยสถานคณะจังหวัดลำพูน
37สามเณรธนากรแซ่ลีวัดหนองช้างคืนคณะจังหวัดลำพูน
38สามเณรเดวิชแซ่โซ้งวัดหนองช้างคืนคณะจังหวัดลำพูน
39สามเณรณชพัฒน์แสนต๊ะวัดศรีปิงชัยคณะจังหวัดลำพูน
40สามเณรภานุวัฒน์อภิชัยคำวัดป่ายางริมปิงคณะจังหวัดลำพูน
41สามเณรชัยวัฒน์สุวรรณวัดเชตวันคณะจังหวัดลำพูน
42สามเณรธนวันน์นวนนาวัดสันริมปิงคณะจังหวัดลำพูน
43สามเณรพงศกรสิงห์ศักดิ์วัดสันป่าสักคณะจังหวัดลำพูน
44สามเณรเอกรินทร์ปันสกุลวัดดอยติคณะจังหวัดลำพูน
45สามเณรธไนศวรรย์เงินสัจจาวัดสันคะยอมคณะจังหวัดลำพูน
46สามเณรอัครเดชมหาบุญเป็งวัดจักรคำภิมุขคณะจังหวัดลำพูน
47สามเณรเกิงพรสุขวัดจักรคำภิมุขคณะจังหวัดลำพูน
48สามเณรสมชัยลุงยี่วัดจักรคำภิมุขคณะจังหวัดลำพูน
49สามเณรณรงค์ศักดิ์สุวรรณนวลวัดสันมะกรูดคณะจังหวัดลำพูน
50สามเณรธนาธรคำคล่องวัดต้นโชคคณะจังหวัดลำพูน