รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๑ - วัดศรีปันเงิน
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติพลชัยแสงทองไชย์วัดร้องสร้านคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรกิตติศักดิ์กสุมพนาวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรจตุรภัทรกันทาวัดโรงวัวคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรนิตตินันท์กำนัลธรรมวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรลิปิกรมาลาศรีสมรวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรวรปรัชญ์คำภีระวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรวรโชติสหเจริญชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรวีรภาพมั่นคงวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรวุฒิไกรสาทรวนาเวศวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรศรัณญูพงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรสราวุฒิวิกัปวินัยวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรอดิเทพชัยชนะวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรอภิรักษ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอาทิตย์แซ่ลีวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรประชาอุดมปิยนันท์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรพลวัตทาธรวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรภูมิระพีอินต๊ะชาติวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรอนุศิษฐ์เรือนคำวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรณัฐปันตาวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรณัฐเศรษฐ์มาพรวัดกิ่วแลหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรธีภพขบภอธรรมวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธีรวุทชัยเจริญตระกูลวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรศักดินันท์ผลคำมาวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรสิริศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสุริยศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรธนวันต์สิริแจ่มพงศ์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรถิรวัฒน์แสนจันทร์วัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรธนภัทรปัญญาจักร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรมงคลพื้นสะอาดวัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรสมศักดิ์อาทิตย์วัดปวงสนุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรสุชาติอะจอวัดร้องธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรสุพัฒน์คำจันทร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรภู่อ่องลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรแลงวันใสวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรแลงวิชัยยะวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรส่วยสุนันตาวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอ่องแยเสาร์วันดีวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรมิ่นลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรแก้ววันดีวัดมงคลคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรธีรชาติขนองขจีวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรสามารถพิพัฒน์หฤทัยกุลวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่