รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๗ - วัดกองลม
ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรุจลุงสุ่วัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรแดงตี้วัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรยอดคำแสนเมืองวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรอานนท์ลุงนุวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรผลเงินแสงเมืองวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรสาละวินชัยยาวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรติ่นคำแหลงวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรจักรพงษ์วีรวรรณวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรวงค์กรแสงเมืองวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรทองอ่อนแสงเมืองวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรยอดสิงห์แสงเมืองวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรจตุพรแสงเมืองวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรอ่อนเมืองท่าขี้เหล็กวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรก้อนคำปันวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระอ่องคำคำใสอตฺตทนฺโตวัดกำแพงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรวีรพลมหาวงค์วัดกำแพงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรเมืองหาญวีรภัทรวัดกำแพงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรอ่องมิ้นเมืองติ้บวัดกำแพงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรเดือนแสงหลู่วัดกำแพงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรจะพูปะผุวัดกำแพงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรรุจลุงซอวัดกำแพงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรจ่ามละลายใสวัดกำแพงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรแสงหาญลุงซอวัดกำแพงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระอ่องทิพย์ธรรมแสงอตฺตทนฺโตวัดนายางคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรศรัญลาวน้อยวัดนายางคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรสมศักดิ์นายโย๊ะวัดนายางคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรกิตติทัศน์คำหลีวัดนายางคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรเกรียงไกรคำหลีวัดนายางคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรแลงใสลุงยุงวัดพระธาตุแสนไหคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรจ๋อมแลงหลาวแลงวัดพระธาตุแสนไหคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรอนุรักษ์แซ่มูวัดพระธาตุแสนไหคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรกฤษณะส่วยจิ่งวัดพระธาตุแสนไหคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรแสงวันลุงกอวัดพระธาตุแสนไหคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรแสงเครือลุงกอวัดพระธาตุแสนไหคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรชานนทร์ลุงติ๊วัดพระธาตุแสนไหคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรธันวาจองติวัดพระธาตุแสนไหคณะจังหวัดเชียงใหม่
37พระอิทธิพลทองอินทร์อิทฺธิญาโณวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรสุปัญญาลุงจิ่งวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรอานนท์ฟ้าอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรกษิดิศรุ่งก้อวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรวิริยะฟ้าอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรเสือจิ่งหลวงวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรกตัญญูฉานอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรนันท์ฉานอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรพงศกรทองอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรวิจิตรจิ่งหลวงวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรหนุ่มแสงหนั่นต่าวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรอดิศวรแสงอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรข่องหนั่นทะวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรเมืองอ่องหน่อคำวัดมกายอนคณะจังหวัดเชียงใหม่