รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๖ - วัดแม่อายหลวง
ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 105 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมนัสวทานียเวชจิรวฑฺฒโนวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระจะหอจะหวะขนฺติโกวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระทุนอ่องธรรมเงินโสติปญฺโญวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรธีระภพนายะวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรณัฐพงษ์ปูดด้าววัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรแอป่าแนะจะหาวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรซอกะปางน้อยวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรอาซีเซียมลายวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรขืนปางน้อยวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรคำอ้ายละปานวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรศิริมงคลจะสีวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรวุฒิไกรจะหาวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรธราเทพจะหวะวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรหน่อแลงลุงหลอยวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรละอ่องนายบุญวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรกวินธรรมชัยวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสุรเดชนายหม่องวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรแสงเรือนนายกอวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรแดงปางน้อยวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรศิริหน่อวงศ์วัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรจายลุงส่างแสงวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรพีรพัฒน์เพชรรัตน์มณีวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรศุภกรละยอยวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรขิ่งเซียมลายวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสิงห์น้อยสามวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรกิตติวิชญ์ทุสิงห์วัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรคมน์สันต์ลุงหลู่วัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรหลู่คำลุงมั่นวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรชาญวิทย์ธรรมโจกวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรศรัญยูลุงต๊ะวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรศิวกรวันชัยวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรธันวาลุงจิ่งวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรจอลุงออวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรวงศกรอัครกิจวรกุลวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรมนัสแซ่หลี่วัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรสายชลแสงหาญวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรพีรภัทรจานมีชัยวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรพัทธนันต์พชรสุริยาวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรหม่องเอลุงจองคำวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรพิบูลย์แซ่หลี่วัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรมลคำยอดวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรอนุสรณ์ตุ่มคำวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรแก้วมูหริ่งวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรอ่องลุงมี่วัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
45พระอนุกูลมะลิสารฐิติธมฺโมวัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรอังคเดชบุญเรืองวัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรจายวันนายตุ๋นวัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรภาคภูมิลาหู่วัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรพิพัฒนชัยสุนทราวัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรครรชิตสยามยี่วัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่