รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๕ - วัดดอยสัพพัญญู
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนัฐิวุฒิจันทร์ทองวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรสิวดลคำแปงวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรพงศ์ธรณ์โผผินวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรธีรวัตรปรุดรัมย์วัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรณัฐพงษ์พรหมศิริวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรจรรยอมลสุขกรมใสวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรจิรายุสอินต๊ะรัตน์วัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรจ่ามหยุ่นลุงทุนวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรหมีพูดาวน้อยวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรธนภัทรสาระคนวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรปวิณมังคุดวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรธีรภัทรมุ่งรังษีวัดจำลองคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรศักดิ์ชัยสั่งตาวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอาทิตย์ลุงทุนวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรธีรวุฒิไม่ระบุวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรบุญฤทธิ์บุญเหลือวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรพงศกรปัญญามูลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรธีรศักดิ์แสนกุดเลาะวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรสุรวุฒแสงอื้อวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรถนัดประกอบสุขวัดบุญยืนคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรสมชายลุงทูลวัดบุญยืนคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธีร์ธวัชเรือนเจริญสินวัดบุญยืนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรทวีรัฐแชแกหมื่อวัดท่าโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรธนัสชัยคุณตั้งอรุณวัดท่าโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรกิตติกวินรุ่งสุดฟ้าวัดท่าโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรมนัญชัยนาวิกวัดร้องขุ้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรพงศ์ภรณ์ศรีบุญเรืองวัดใหม่สวรรค์คณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอัครวินท์หวังกีรติมูลวัดชัยมงคลคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธนโชติกิ่วคำวัดทุ่งศิลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรเคอร์ไม่ระบุวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระรุ่งธรรมดวงอาภัยสนฺติกโรวัดทุ่งศิลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
32พระนพวัฒน์ชูสิงห์กุสลจิตตฺโตวัดรังษีสุทธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33พระอนุสรศุภนิมิตกาลัญญูอภิสาโลวัดรังษีสุทธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34พระภูมิเกิดคำปริสุทโธวัดรังษีสุทธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35พระสุรสินชินวงศ์อุปสโมวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระสมริดแสงสุวรรณอภินนฺโทวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37พระไมเคิลเบอร์กิเซอร์ผาสุโกวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38พระไทยธนาธิวัฒถ์ปินตาดงถิรญาโณวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39พระสุคำจันทร์ประทุมสุจิตโตวัดจันทร์เกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
40พระกรณ์งอนสันเทียะอธิวโรวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรอภิเดชปัญโญแก้ววัดห้วยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่