รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๓ - วัดสันปูเลย
ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปานจิ่งลุงจิงปสุโตวัดห้วยไร่คณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรปิยะพงษ์จงนารินวัดสันปูเลยคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรณัฐวุฒิธรรมชัยวัดสันปูเลยคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรพงศธรศรีทนวัดสันปูเลยคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรเอกรินทร์วิชามนต์วัดสันปูเลยคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรเอกอนันต์แก้วรินทร์วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรวีรภาพแสนเมืองมูลวัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรพัชรพลอินต๊ะมงคลวัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรวีรภพร์ใจระวังวัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรสนตพัฒน์มณีพิพัฒน์กาญจน์วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรธนดลทับทิมไพรวัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรเอกรินทร์กันทากาศวัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรภูมเรศเภารัตน์วัดป่าเนรมิตคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวศินจอมเดชวัดปางเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระบุญเรืองทศพรปภสฺสโรวัดเมืองกื้ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
16พระปรีชาสิทธิราชขีณมโลวัดเหล่าก๋องคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระขจรมณีรัตน์นนฺทจนฺโทวัดเหล่าก๋องคณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระสมหวังสมภารอริญชโยวัดเหล่าก๋องคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระชนกันต์บัวประกายรัตน์อุชุโชโตวัดเหล่าก๋องคณะจังหวัดเชียงใหม่
20พระสุวิทย์มูลศรีเดชปญฺโญวัดเหล่าก๋องคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระอธิษฐณัฎฐ์ชัยมงคลวรจิตตฺโตวัดพระธาตุสุนันทาคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระสุริยาพันรมย์ธนปญฺโญวัดวังแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระเลาแก้วอุดมสมอุตฺตโมวัดหนองออนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระสมเพ็ชรบุญเลาอตฺถสุโภวัดเหล่าก๋องคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรกิตติศักดิ์จะแสวัดห้วยไร่คณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระพงศกรกล้าหาญถาวรสทฺโธวัดป่าเนรมิตคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระสะหรียศณ ศะวิพรวุษหิมมหาสกฺโกวัดป่าเนรมิตคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระสุกิจพรรคสมพรสุขิโตวัดป่าเนรมิตคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรสมชาย-วัดป่าเนรมิตคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรอัสนีวรรณอุบลวัดบ้านปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรทินกรศรีวิชัยวัดบ้านปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรนนทวัฒน์บุญลีวัดบ้านปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรพีระภัทรคันธวีวัดบ้านปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรรัชนนท์บุญนาควัดบ้านแพะคณะจังหวัดเชียงใหม่