รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๖ - วัดอินทาราม
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนภัสกรสังในเมืองวัดจอมคีรีคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรณัฐวุฒินายนวลวัดจอมคีรีคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรเรืองเดชหมอกใสวัดเจริญราษฎร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรเสกสรรคำคิดวัดเจริญราษฎร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรเอกชัยชมพูวัดเจริญราษฎร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรณัฐพลธิธรรมวัดดอนศรีสะอาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรเต็งลุงซอยวัดดอนศรีสะอาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระรักชาติมงกุฏวันกนฺตสีโลวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระพรชัยอำนวยกิตฺติภทฺโทวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรกิตติกุลรู้ดีวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรขานเรืองลุงยอดวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรศิวกรลุงแสงวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรคำอ่องลุงอูวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรนิวโพธิ์ชัยวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรดาบุรานวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรจ่ามปากน้อยวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรจริ่งปากน้อยวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรจรื่งลุงล่าวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรนิรันดร์แซมลายวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรอ่องลุงแสงวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรแสงลุงมอนวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรทุนลุงอ่องวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรภูมินทร์สบกระสิบวัดถ้ำเชียงดาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรเขตโสภณอนันต๊ะวัดทุ่งหลุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรอัศวินเจริญสุขวัดทุ่งหลุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรหนุ่มลุงต๊ะวัดนันติยารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรตรีลุงตาวัดนันติยารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรจอมไชยวงค์วัดนันติยารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรตี้ลุงหว่าหลิ่งวัดนันติยารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระรักพงษ์แซ่หลี่กิตฺติญาโนวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรชายแดนสายธรรมวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรหลาวเมืองสายธรรมวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอสิตพลต๊ะวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรจ่ามเมืองญานสิริวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรจักรพงษ์ปางโจ๋งวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรปัญญาน้ำแจ๋งวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรสุจิตรปางโจ๋งวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรอาทิตย์สีป้อวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรมานิตย์ปางโจ๋งวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรปานจิ่งเมืองเป็งวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรชนาเทพน้ำจ๋างวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรเมืองชื่นนันตาวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
43พระเจตพจน์สิทธิด้วงอตฺถกาโรวัดปางเฟืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรอภิวัฒน์เพ็ชรชมภูวัดอินทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรเกียรติศักดิ์แซ่หวังวัดพระนอนสบคาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรอัยการแตมะวัดพระนอนสบคาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรทวีศักดิ์ลุงสุวัดพระนอนสบคาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรอภิวุฒิคำแดงวัดม่วงคำคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรสมชายลุงซอวัดม่วงคำคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรธนพลเทพมูลวัดแม่อีดคณะจังหวัดเชียงใหม่