รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๕ - วัดพระธาตุโขงขาว
ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรก้องภพวนาลัยพิมานวัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรจีรเดชสิทธิขันติธรรมวัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรอภิวัฒน์อินต๊ะแก้ววัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรอาราชาติสถิติอุสาห์วัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรณัฐดนัยภัทรอมรวัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรนันทวัฒน์ดิถีวนาลัยวัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรรัชพลผดุงคีรีวัดอรัญญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรอนุชิตเจริญเพชรศักดิ์วัดอรัญญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรชนสรณ์กาดีวัดอรัญญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรตะวันธรรมญาติวัดเชตวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรจักรกฤษณเมืองหนึ่งวัดหนองหลั้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรธนาวุฒิปันชัยวัดหนองหลั้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรพัสกรประจันทร์จำนงวัดศรีทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรชณัตรบัวบริสุทธิ์วัดศรีทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรชุติเดชใจสินธุ์วัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรจีรศักดิ์พิทักษ์วัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรอาทิตย์โปธิวัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรวิชญ์ภาสรุ้งจริงวัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรอนุรักษ์ธรรมชาติวัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรศรชัยจะแลวัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรอภินันต์สุริยะวัดสองแควคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรจิตบุญย์พจน์พิทักษ์วัดป่าลานคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรฐิติกรเชาว์ดุลพินิจวัดป่าลานคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรณพงค์คำแสนวัดมหาวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรเสกสรรวงค์อู๊ดวัดมหาวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรศรัญยูเยลึวัดหนองครอบคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระภานรินทร์ศรีวิชัยฐิตธมฺโมวัดดอนชัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรบัญชาวิทยาตระกูลวัดดอนชัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธวัชชัยจินดาหราตระกูลวัดบ้านดงหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรชินกฤตเสนาวัดปากล้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระสุทินปาละดีจารุธมฺโมวัดป่าลานคณะจังหวัดเชียงใหม่
32พระธนกฤษฏิ์จีนาใหม่สิริปญฺโญวัดหลังถ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
33พระไกสรหลิ่มหมั้นรตนญาโณวัดหลังถ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่