รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๒ - วัดเชตุพน
ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 118 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสมพงษ์แซ่ย้างวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรส่วยลุงทอนวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรคำคิงต๊ะวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรกิดลุงมุ้งวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรสามยุ้นสามเลอะวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรทศพลไพโรจน์พัสถานวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรแสงเมืองคำดีวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรวิจิตรสีเนตรวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรธวัชชัยมูลสมวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรพงศกรอินญาศรีวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรธนวัฒน์ใจตุ้ยวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรสมพลจะนุชวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรปิติพลมะฮี่วัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวิชัยลุงสุวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรเบเบแซ่ลีวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรบุญมายันนะวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรจิรวิทย์หย่าวงษ์วัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรจ่ามเครือลุงซอวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรนนทวัฒน์มะโนลาวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรกิตติพศลุงวิวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรอ่องเมืองลุงวิวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรคำมนลุงวิวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรศราวุฒิข่ายแก้ววัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรชยากรแซ่ย้างวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรว่างแซ่ย่างวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรทวีศักดิ์พัชรานุกุลวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรศิวกรปัญญาแสงวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอ่องยุ่นหวุ่นนะวัดอุปคุตคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรพนาไพรชุ่มชื่นวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรอภิสิทธิ์ฤทธิ์เนติกุลวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรศักดิ์ทวีตะยะแซควัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรจิรายุทธเที่ยงจันทร์วัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรสิทธิพงษ์แซ่ลีวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรพรวิชญ์แซ่เห้อวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรธีรเดชจะอือวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรปัณณวัฒน์จันต๊ะจายวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอรรถพรจิรวัฒนกูลชัยวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรศักดิ์ทวีเนติธรรมรัตน์วัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรธีรพัฒน์แซ่ย่างวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรนราวุฒิจันทร์ดวงวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรธีรสุตไชยยาวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรหิรัญเที่ยงใจดีวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรธนอินทร์ยี่คำวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรอะซืองอยี่วัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรชาญชัยชาญชนวุฒิวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรสุวโรจน์แซ่ฟ้าวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรธนพงษ์ใคร้โท้งวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรศักดิ์ชัยแซ่ปี้วัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรสมพลเลาเฒ่าวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรอนุพลเลาเฒ่าวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่