รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๑ - วัดพระสิงห์
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 228 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรโกเมนทร์จันแก้วมูลวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรธรีพงค์เมียนแก้ววัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรรัชตะคำศรีวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรชลธีสร้อยฟ้าวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรวีรสิทธิ์รุณรักษาวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรพุฒิพงศ์อนุวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธนัตพริษฐ์แก้วทิพย์วัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรยงยุทธปวงคำวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรสุธีอาหวู่วัดพระครูคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรญาณกวีสุขาวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรราชศักดิ์ผดุงชีพวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรณัฐกรพรหมเสนวัดพระครูคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรณัฐกันต์พรหมเสนวัดพระครูคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรชาญณรงค์วาติวัดพระครูคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรจิราวุฒิทาธิวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรนทีจองซุวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรฉัตรชัยคำทุนวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรสมชายแซ่หย่างวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรเหน่งคำแก้ววัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรธงชัยลุมหม่องวัดพระครูคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรทิวากรจอมทองวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรมนตรีวันดีวัดพระสิงห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสรวิชญ์เพียรเพิ่มโชควัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรพรศักดิ์เขตผาติธาราวัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรพีระภัทรตัญญูวัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรจตุพงษ์ดวงจิตสมปองวัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรวีรภัทรขจรเกียรติภิญโญวัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรศุภวัทน์ทองสุขวัดดอนชัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรสุรชัยนุธรรมวัดดอนชัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรกฤษกรประมวลการวัดดอนชัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรเมธีไววางวัดธาตุคำคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรสุจิตแซ่เฮ่อวัดป่าตันคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรวุฒิไกรวิวัฒน์พัฒนาเจริญวัดป่าตันคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรณัฐชัยปิ่งย่าวัดลอยเคราะห์คณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรเสฎฐพันธ์เตชาติวัดถาวรรังสีคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรนพคุณคุนาพลวัดถาวรรังสีคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรชนะศักดิ์จันประยงค์วัดเชฏฐาวรคุปต์คณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรหลาวแดงลุงก่อหลิ่งวัดพันหลังคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรพรเครือลุงกอหลิ่งวัดพันหลังคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรหลู่ลุงวิวัดพันหลังคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรสมบูรณ์ลุงหลิ่งวัดพันหลังคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรปิยะวัตรลุงทาวัดพันหลังคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรตีรพัฒน์กันทะคุณวัดวารีสุทธาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรพิชาภพรามพันซะวัดวารีสุทธาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรภควัตรอินทะนิเวชวัดสารภีคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรวรวุฒิจิตตาดูวัดยางครามคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรณัฐทองคำวัดท่าข้ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรอัสนีวรรณอุบลวัดบ้านปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรทินกรศรีวิชัยวัดบ้านปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรพีระภัทรคันธวีวัดบ้านปงคณะจังหวัดเชียงใหม่