รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๖ - วัดปรางค์
ตำบลปัว อำเภอปัว น่าน

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติพงษ์วรรณชนวัดมงคลสันติสุขคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรเฉลิมยศสาลีผลวัดวังม่วงคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรชารัตน์กองเสือวัดป่าหัดคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรณัฐวัฒน์มีบุญวัดดอนแก้วคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรดนัยใจปิงวัดส้านคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรทรงภพทาแปงวัดมงคลสันติสุขคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรพีรยุทธพัฒนาสูญวัดดอนแก้วคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรพัธวัฒน์อินปาวัดมงคลสันติสุขคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรภาณุพงษ์ริพลวัดนาก้อคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรวิทวัสคำเขื่อนวัดดอนแก้วคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรศิรสิทธิ์วรรณชนวัดป่าลานคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรสรวิศแซ่โซ้งวัดปรางค์คณะจังหวัดน่าน
13สามเณรสุกันผาสิงห์วัดส้านคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรอานนท์ลำน้อยวัดวังม่วงคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรอิสราธรรมศิริวัดปรางค์คณะจังหวัดน่าน
16สามเณรธนายุตสุมทุมวัดดอนไชยคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรรณกฤตใจปิงวัดป่าลานคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรศุภกรบัวเหล็กวัดป่าลานคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรฤทธิชัยพระมาลีวัดดอนไชยคณะจังหวัดน่าน
20พระประสิทธิ์สุทธหลวงธมฺมคุตฺโตวัดปรางค์คณะจังหวัดน่าน
21พระคมกริชทะสอนกิตฺติสาโรวัดป่าลานคณะจังหวัดน่าน
22พระสมศักดิ์เตชนันท์กิตฺติปญฺโญวัดทุ่งกวางคณะจังหวัดน่าน
23สามเณรทยากรแซ่ม้าวัดป่าลานคณะจังหวัดน่าน