รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๕ - วัดบ่อหลวง
ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ น่าน

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนพกรพิศจารย์-วัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรนัทธพงศ์ขาเหล็ก-วัดนาคอกคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรปิยังกูรอริยะเพชร-วัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรภูฟ้าพิศจารย์-วัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรศตนันทน์จอมหล้า-วัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรศิรสิทธิ์ขาเหล็ก-วัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรสวราชย์พิศจารย์-วัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรอนุพัทธ์ใจปิง-วัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรจิระภัทรเครือแปง-วัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน