รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๑ - วัดนาคา
ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม น่าน

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนันต์พรมีจริวฑฺฒโนวัดนาคาคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรสนิทสิทธิยาวัดนาคาคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรเจษฎาเขื่อนจันน่านวัดนาคาคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรพิชากรแซ่โซ้งวัดห้วยซ้อคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรอภิชาตแก้วใสวัดน้ำปายคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรณัฐวัฒน์เขียนโพธิ์วัดแคว้งคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรณัฐวุฒิแซ่โซ้งวัดพรหมคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรกฤตเมธแซ่โซ้งวัดห้วยซ้อคณะจังหวัดน่าน