รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๙ - วัดน้ำไคร้
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา น่าน

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตตินันท์ล้วนปวนวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
2สามเณรกลวัชรแสงบุตรวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
3สามเณรณัฐพลคำเพ็งวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
4สามเณรณัฐวุฒิแซ่เฮ้อวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
5สามเณรทัศนัยใจปิงวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
6สามเณรธนกรเสารางทอยวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
7สามเณรธีรยุทธพัฒน์จีนวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
8สามเณรนฤเบศพรมโกนวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
9สามเณรปณิธานเศษวิสัยวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
10สามเณรพิทักษ์พงศ์ไชยเสนวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
11สามเณรภัทรกรคำพี่วัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
12สามเณรรัฐภูมิเสารางทอยวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
13สามเณรวศินยอดออนวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
14สามเณรสรธัญณ ชนวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
15สามเณรสุทธิพรวงษ์ดินดำวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
16สามเณรอาทิตย์แลตรงวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
17สามเณรอารินทร์ใจปิงวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน