รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๗ - วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง น่าน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจารึกพิศาลบุตรโชติธมฺโมวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
2พระสมภพพรหมฝายสมภาโรวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรพันธวัชหอมดอกวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรพีรัชชัยแสงวงเดือนวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรปิยชัยคำสิริวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรพสธรพญาพรหมวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรภูมิพัฒน์วุฒิวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรกิดากรเสียงกองวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรจักรินอินต๊ะนามวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรปฏิภพแสงเพชรวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรภาณุวัตน์มูลละวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรนิรุชบุญยืนวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรกรกฎนาเพ็ญวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรณัฐพนธ์คำภูวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรพลอธิปกาบแก้ววัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน