รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๔ - วัดเมืองราม
ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา น่าน

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธีรพลปากุลวัดศรีนาชื่นคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรฉัตรชัยพรมเกษาวัดน้ำปั้วคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรรัฐภูมิแสนโซ้งวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรบุญยฤทธิ์แสนย่างวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรอภินันท์คำก่องวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรอัครินทร์ยาวิละวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรสันติภาพแซ่ว่างวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรเกรียงไกรสมรักอมรวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรอนุชิตเพชรศิริวิไลวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรมหาชนหวังกลางวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรสุริยนต์จำปาวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน