รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๗ - วัดสัมฤทธิบุญ
ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น แพร่

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวัชรินทร์ทองกกสุจินโณวัดวังแฟนคณะจังหวัดแพร่
2พระเชื่อมดวงดากนฺตสีโลวัดวังกวางคณะจังหวัดแพร่
3พระเสาวรสพลฤทธิ์วิริโยวัดวังลึกคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรศรชัยประเพณีวัดแม่บงใต้คณะจังหวัดแพร่
5สามเณรพีรพัฒเซียงซินวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
6สามเณรณัฐวุติคำวังวัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
7สามเณรอิทธิพงษ์ฟุสุวัดพันเจนคณะจังหวัดแพร่
8สามเณรสุรชัยใจลาววัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรคฑาวุธสายยศวัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรรัชนะจันทร์สาวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
11สามเณรชนกฤษแท่นนอกวัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรพัฒนากรฝั้นแบนวัดแม่บงใต้คณะจังหวัดแพร่
13สามเณรอนุวัฒน์หล้าตันวัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
14สามเณรสิทธนนท์ทองมาวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรวชิวิทย์คำหมื่นวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรวรวุฒิบุญลือวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรชัยชนะสุทธิวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรดนัยธิน่านวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรเทพฤทธิ์จันทร์สาวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรภานุวิชญ์ศรีนาคใสวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
21สามเณรจักรินทร์จันทร์เต็มวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรตะวันตองแหววัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรสุรวีร์แบนมาวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
24พระทรงชัยงาเกาะกิตฺติปญฺโญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
25พระสมเกียรติราชภูมิธมฺมธโรวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่