รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๓ - วัดวังหม้อ
ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง แพร่

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระแสวงทิพย์วงษาฐานโชโตวัดไผ่ย้อยคณะจังหวัดแพร่
2พระมงคลมะยาระปภสฺสโรวัดไผ่ย้อยคณะจังหวัดแพร่
3พระสุจิตรสุดวงวิชฺชาธโรวัดพระธาตุปูแจคณะจังหวัดแพร่
4พระเอกดนัยใจคอดีมหาวีโรวัดพระธาตุปูแจคณะจังหวัดแพร่
5พระอนุธิพงศ์พันธุ์ดีฐิตธมฺโมวัดพระธาตุปูแจคณะจังหวัดแพร่
6พระอุทัยจินายะมหาปญฺโญวัดแม่ยางตาลคณะจังหวัดแพร่
7พระณัฐพลถุงแก้วมหาวีโรวัดกาศผาแพร่คณะจังหวัดแพร่
8สามเณรปุณมานัสโสภาวรรณวัดร้องเข็มคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรพีรพลสมจิตต์วัดร้องเข็มคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรอานันท์ป่าดอนวัดทุ่งศรีคณะจังหวัดแพร่
11สามเณรเจนณรงค์นามจิตวัดบุญภาคคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรวรภพตาคำวัดบุญภาคคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรนัทธพงษ์หาสะอาดวัดบุญภาคคณะจังหวัดแพร่
14สามเณรเมธาพัฒณ์ดวงมะณีวัดบุญภาคคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรเมฆาถิ่นจันทร์วัดบุญภาคคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรจักรินทร์กันทะยศวัดเวียงสันทรายคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรพนมพรทองคำวัดอ้อยหลวงคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรเกริกศักดิ์ธิคำวัดเวียงสันทรายคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรปรัชญาโนรินทร์วัดน้ำเลาคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรกตัญญูใจมาคำวัดพระธาตุเลาใต้คณะจังหวัดแพร่
21สามเณรชิษณุพงษ์วงศ์ษาวัดแม่ยางยวงคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรสิรภพแซ่ท้าววัดร้องกวางคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรก้องภพมลทิวรรณวัดร้องกวางคณะจังหวัดแพร่
24สามเณรไชยภพคำหล่อใจวัดกาศผาแพร่คณะจังหวัดแพร่
25สามเณรณัชพลแซ่ท้าววัดร้องกวางคณะจังหวัดแพร่
26สามเณรศรายุทธแซ่ย่างวัดร้องกวางคณะจังหวัดแพร่