รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๒๐๑๐ - วัดศรีเมืองมาง
ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน พะเยา

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมศักดิ์หางสลัดสีลคุตฺโตวัดศรีเมืองมางคณะจังหวัดพะเยา
2พระสายันเทียนยศขนฺติธมฺโมวัดสระคณะจังหวัดพะเยา
3พระไพรวรรณบ้านสระอาริยธมฺโมวัดสระคณะจังหวัดพะเยา
4พระเส็งเพ็งชายคำสีลเตโชวัดทุ่งมอกคณะจังหวัดพะเยา
5พระดำรงสมถะกุลกตปุญฺโญวัดทุ่งหนองคณะจังหวัดพะเยา
6พระธัญวุฒิเกาเลิศประเสริฐกิตฺติภทฺโทวัดศรีเมืองมางคณะจังหวัดพะเยา
7พระชัยรัตน์เผ่าดีจรณธมฺโมวัดบ่อเบี้ยคณะจังหวัดพะเยา
8สามเณรกันตวิชญ์แซ่ย่างวัดศรีเมืองมางคณะจังหวัดพะเยา
9สามเณรธนภัทรเชี่ยวชาญวัดศรีเมืองมางคณะจังหวัดพะเยา
10สามเณรชานนภูมิภาควัดท่าฟ้าใต้คณะจังหวัดพะเยา
11สามเณรรพีภัทรกรียงค์วัดศรีเมืองมางคณะจังหวัดพะเยา
12สามเณรพงศกรสิงห์สำราญวัดศรีเมืองมางคณะจังหวัดพะเยา
13สามเณรพีรภัทรแซ่ภู่วัดปงสนุกคณะจังหวัดพะเยา
14สามเณรพุทธิพงษ์สุขจิตวัดปงสนุกคณะจังหวัดพะเยา
15สามเณรธนวัฒน์เย็นสุดใจวัดท่าฟ้าใต้คณะจังหวัดพะเยา
16สามเณรณัฐวุฒิบ้านสระวัดสระใต้คณะจังหวัดพะเยา
17สามเณรเปรมินทร์คุณพรมวัดไชยสถานคณะจังหวัดพะเยา