รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๒๐๐๙ - วัดโพธาราม
ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ พะเยา

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเกษตรโท๊ะวังวัดสีมาคณะจังหวัดพะเยา
2สามเณรจารุวิทย์ลังก๋าแก้ววัดดงอินตาคณะจังหวัดพะเยา
3สามเณรพงศกรหล้าเฟยวัดศรีบังวันคณะจังหวัดพะเยา
4สามเณรพงษ์สิริเฉพาะธรรมวัดศรีบังวันคณะจังหวัดพะเยา
5สามเณรศักดิธัชแก่นแก้ววัดศรีดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
6สามเณรจีรภัทรอัสโมวัดดงอินตาคณะจังหวัดพะเยา
7สามเณรศักดินนท์แก่นแก้ววัดศรีดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
8สามเณรสีวลีสุนันต๊ะวัดสันดอนแก้วคณะจังหวัดพะเยา
9พระสิงหนาทผลถวิลสุรชาโนวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดพะเยา
10พระอำนวยด้วงแหวะปภสฺสโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดพะเยา
11พระอนุเรือนเฟยสิริปญฺโญวัดสีมาคณะจังหวัดพะเยา
12สามเณรสมบูรณ์ก้อนแปงวัดสีมาคณะจังหวัดพะเยา
13พระก๋องสุธรรมกุสลจิตฺโตวัดศรีดอนมูลคณะจังหวัดพะเยา
14สามเณรทัตพลหลงรามวัดศรีสุพรรณคณะจังหวัดพะเยา
15สามเณรจักรินพินิจสุวรรณวัดแม่สุกคณะจังหวัดพะเยา
16สามเณรรณภูมินาดีวัดปันเจิงคณะจังหวัดพะเยา
17สามเณรจิตรภณใจถาวัดปันเจิงคณะจังหวัดพะเยา
18สามเณรเดวิดชาร์คเตื้อย์วัดดงอินตาคณะจังหวัดพะเยา
19สามเณรณัฐพนธ์ชมภูเมืองชื่นวัดปทุมทองคณะจังหวัดพะเยา
20สามเณรธนพนธ์ภาชนนท์วัดฝายหินคณะจังหวัดพะเยา
21สามเณรธนกฤตคำสุขวัดศรีสุพรรณคณะจังหวัดพะเยา
22สามเณรวุฒินันท์ดุเหว่าวัดศรีเกิดคณะจังหวัดพะเยา
23สามเณรนิธิวัชโพธิพรหมวัดปทุมทองคณะจังหวัดพะเยา
24สามเณรจักรวาลสายกระสุนวัดโพธารามคณะจังหวัดพะเยา