รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๒๐๐๗ - วัดบุญเกิด
ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ พะเยา

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวัลลภสร้อยวงค์วัดบุญเกิดคณะจังหวัดพะเยา
2สามเณรโยธินรัตน์ดวงวัดบุญเกิดคณะจังหวัดพะเยา
3สามเณรไกรวิชญ์เรือนงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
4สามเณรสุริยาราชสมบัติวัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้ายคณะจังหวัดพะเยา
5สามเณรณัฐพรเผ่าเต็มวัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้ายคณะจังหวัดพะเยา
6สามเณรวุฒิพงษ์นันต๊ะวัดศรีชุมคณะจังหวัดพะเยา
7สามเณรทวิชัยอึ๊อื่อวัดสุวรรณคูหาคณะจังหวัดพะเยา
8สามเณรพงศ์พันศ์ตุ่นนวนวัดสุวรรณคูหาคณะจังหวัดพะเยา
9สามเณรณัฐพงค์ลกโกโลวัดอนุมัติวงศ์คณะจังหวัดพะเยา
10สามเณรจตุภูมิมาลีพัตรวัดอนุมัติวงศ์คณะจังหวัดพะเยา
11สามเณรจิราวัฒน์จินดาวงค์วัดอนุมัติวงศ์คณะจังหวัดพะเยา
12สามเณรภูวดลผ่านศรีสุขวัดอนุมัติวงศ์คณะจังหวัดพะเยา
13สามเณรนวคุณไชยมงคลวัดอนุมัติวงศ์คณะจังหวัดพะเยา
14สามเณรชินภัทรบุญเป็งวัดอนุมัติวงศ์คณะจังหวัดพะเยา
15พระอนุวัฒน์ไชยวงศ์อตฺถโกวิโทวัดแท่นคำคณะจังหวัดพะเยา
16สามเณรธนภูมิใสสมวัดบุญชุมคณะจังหวัดพะเยา
17พระสมกิจคำป้อมโชติโกวัดสถิตย์ธัมมารามคณะจังหวัดพะเยา
18พระสมหมายอุ่นพิมายสิรํคโลวัดสถิตย์ธัมมารามคณะจังหวัดพะเยา
19สามเณรภูริโสภาใต้วัดสถิตย์ธัมมารามคณะจังหวัดพะเยา
20พระนิรุตน์สมศรีฐิตธมฺโมวัดดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
21สามเณรณัฐพงศ์แก้วตุ้ยวัดดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
22สามเณรณัฐดนัยเกตแก้ววัดดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
23สามเณรปรวีร์จิรายุภาพงศ์วัดดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
24สามเณรอนุชาสมศรีวัดดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
25สามเณรอนุวัตน์สมศรีวัดดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
26สามเณรลิขสิทธิ์สมศรีวัดดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
27สามเณรสุริยะนันต๊ะลิตรวัดทุ่งหลวงคณะจังหวัดพะเยา
28สามเณรภานุวัฒน์มะลาตวัดบ้านทุ่งคณะจังหวัดพะเยา
29สามเณรธนวัฒน์อุธรณ์วัดศรีดอนมูลคณะจังหวัดพะเยา
30สามเณรธนวัฒน์สิงกันห์วัดศรีดอนมูลคณะจังหวัดพะเยา