รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๒๐๐๔ - วัดม่วงชุม
ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง พะเยา

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทองสุขศรีใจจรณธมฺโมวัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
2พระจงรักษ์คิดหาวรจิโรวัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
3สามเณรปองศักดิ์แซ่จ๋าววัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
4สามเณรนันท์ธรสมควรวัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
5สามเณรสิรดนัยสวัสดิ์มงคลวัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
6สามเณรรัชพลคงคำเปาวัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
7สามเณรธัญชนกมารมย์วัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
8สามเณรศตวรรษบัวผัดวัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
9สามเณรธนุสกันทะวัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
10สามเณรจิรพงษ์ใจอารีวัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
11สามเณรทุติพงษ์อินทนาพงษ์วัดสถานคณะจังหวัดพะเยา
12สามเณรณัฐวุฒิแซ่ยั้งวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
13สามเณรธราธารธรรมโมวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
14สามเณรสรัญนัฐจันทสาตวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
15สามเณรสุรศักดิ์ไม้ยางวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
16สามเณรสุวินปันนาวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
17สามเณรพีระพัฒน์หอมนานวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
18สามเณรธนโชคเบ็ญชาวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
19สามเณรสิทธิพลแสนแก้ววัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
20สามเณรกิตติคุณคำประเสริฐวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
21สามเณรพรรษาเบิกบานวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา
22สามเณรกมุทพรสุคำหล้าวัดม่วงชุมคณะจังหวัดพะเยา