รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๑๘ - วัดวิเชตร์มณี
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพฤหัสแสงแก้ววัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
2สามเณรหล้าอิ่นแสงวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
3สามเณรตาลน้ำก้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
4พระพีรณัฐตั้งมโนสุจริตสุทธิโกวัดถ้ำผาจมคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรสุริยาชุติมาตระกูลวัดป่ายางคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรติ๊บเชียงฟองวัดผาแตกคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรบุญเพชรวงค์ใจวัดผาแตกคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรอ่องแสงจันทร์คำวัดผาแตกคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรหนุ่มไทยใหญ่วัดผาแตกคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรธนากรจันทร์ดีวัดผาแตกคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรกิตติพงษ์พรมลาวัดผาแตกคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรบุญแก้วนามยี่วัดแม่สายคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรบรรชานามอินวัดแม่สายคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรสมชายลุงหลงวัดแม่สายคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรขัตติยะนนธิลาวัดแม่สายคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรสามทรายคำวัดวิเชตร์มณีคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรนพดลคำเงินวัดวิเชตร์มณีคณะจังหวัดเชียงราย
18พระวิจิตรต๊ะต้องใจถาวรจิตฺโตวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงราย
19พระสุพัฒน์คำจันทร์ดุกสุภทุโสวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรจตุพลบุญแก้ววัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรไตรภพบุญแก้ววัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรคมสันบุญแก้ววัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรนพรัตน์บุญแก้ววัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงราย
24สามเณรอนุกูลบุญแก้ววัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงราย
25พระสมัครแซ่ว่างฐานจาโรวัดพรหมวิหารคณะจังหวัดเชียงราย
26พระเชิดศักดิ์สมตานาถธมฺโมวัดพรหมวิหารคณะจังหวัดเชียงราย
27พระสุขเทิดไทยสุขิโตวัดถ้ำเสาหินคณะจังหวัดเชียงราย
28พระมงคลโสกะสังมงฺคโลวัดถ้ำเสาหินคณะจังหวัดเชียงราย
29พระคำแปงแสงแก้วปิยธมฺโมวัดถ้ำเสาหินคณะจังหวัดเชียงราย
30สามเณรภานุวัตรทรายมูลวัดหนองมะกังคณะจังหวัดเชียงราย
31สามเณรธนาธรณ์คำเงินวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงราย