รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๑๗ - วัดปงสนุก
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง เชียงราย

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีระศักดิ์มาแซฐิตสีโลวัดบ้านดอยคณะจังหวัดเชียงราย
2พระอนันต์สอนสุกองชยานนฺโทวัดบ้านใหม่พัฒนาคณะจังหวัดเชียงราย
3พระสุทธิชัยทายะนากิตฺติโสภโณวัดห้วยสักคณะจังหวัดเชียงราย
4สามเณรกฤษณะสตรองวัดทุ่งกวางคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรสุรศักดิ์แซ่ย่างวัดปงสนุกคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรนฤพลเพชรรักษ์วัดหนองป่าก่อคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรชานนท์วงค์ธิสาวัดปงสนุกคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรกฤษติภูมิพรมเสนวัดปงสนุกคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรวินัยอ่อนน้อมวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรเอกชนะชัยวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรหนุ่มสองเมืองวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดเชียงราย