รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๑๓ - วัดม่วง
ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น เชียงราย

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภูธเรศไชยบุญเรืองธมฺมจารีวัดม่วงคณะจังหวัดเชียงราย
2พระวุฒิพงษ์บุดดีฐานิสสโรวัดม่วงคณะจังหวัดเชียงราย
3พระสมศักดิ์โนกุลปภากโรวัดกลางคณะจังหวัดเชียงราย
4สามเณรขจรฤทธิ์แซ่ว่างวัดทุ่งทรายคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรมนตราคำแก้ววัดหล่ายงาวคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรณัฐวุฒิแก้วแสงวัดม่วงคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรยอดนวลแสงหล้าวัดม่วงคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรบัณจิตวรรณทรวัดห้วยลึกคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรบุญทัศน์เกศนาวัดห้วยลึกคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรสมพันธ์ไสยสอนวัดห้วยลึกคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรจันทร์ทูลม่าหล้าวัดกลางคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรสี่ชูวันนาวัดกลางคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรสุกฤษฏ์ใจวรรณวัดกลางคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรชญานนหมื่นลางวัดดอนคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรแพนำแสงใสวัดโล๊ะคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรวรเมธสีเดชวัดท่าข้ามคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรภูแสงประยงค์วัดโล๊ะคณะจังหวัดเชียงราย