รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๑๑ - โรงเรียนเวียงชัยพิทยา
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย เชียงราย

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปภังกรปัญญาวงค์วัดกู่แก้วพัฒนารามคณะจังหวัดเชียงราย
2พระสิงห์แก้วศรีกอกปริสุทโธวัดจอเจริญคณะจังหวัดเชียงราย
3สามเณรธนพงษ์มุ่งตรงวัดจอเจริญคณะจังหวัดเชียงราย
4สามเณรสมศักดิ์แซ่จ๋าววัดจอเจริญคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรอติกานต์อินปันส่วนวัดจอเจริญคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรสถาพรเฉลิมทรงวัดจอเจริญคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรจิตติพัฒน์นันติวัดดงมะตื๋นคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรนพรัตน์บุญเพ็งวัดดงมะตื๋นคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรบุญมากเนตรเปรมวัดทุ่งยั้งคณะจังหวัดเชียงราย
10พระชัชวาลย์กันเขื่อนกุสลจิตฺโตวัดโบราณเวียงเดิมคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรกฤษติพงษ์บุญปูสัยวัดพนาลัยเกษมคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรชนะชัยใจศรีจันทร์วัดพนาลัยเกษมคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรต้นตระการทาหน่อทองวัดพนาลัยเกษมคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรสุวรรณภูมิสว่างพบวัดพนาลัยเกษมคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรเอกภพลูกสุดาวัดพนาลัยเกษมคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรรัตนพลคำปันติ๊บวัดพระพุทธบาทผางามคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรเฉลิมพลสัจดาวัดเมืองชุมคณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรวุฒินันท์สระแก้ววัดเมืองชุมคณะจังหวัดเชียงราย
19พระสุรชัยอาพัทธ์มาศจิตฺตกาโรวัดราษฎร์ชุมพลคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรเปี่ยมยศคำหม่อนวัดราษฎร์ชุมพลคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรปุณณกันต์ทาคุณวัดร่องคือคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรภานุวัฒน์งามบ้านวัดเวียงแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรรัฐภูมิสามะวัดศรีเวียงคณะจังหวัดเชียงราย
24สามเณรอานนท์วงศ์มูลวัดศรีเวียงคณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรพลภัทรแลเชอวัดสันสลิดคณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรนพดลแซ่ซิววัดสันสลิดคณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรเทวราชทวนกิ่งวัดหัวฝายคณะจังหวัดเชียงราย