รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๑๐ - วัดท่าน้ำ
ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด เชียงราย

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเล็กแก้วน้อยจนฺทธมฺโมวัดศรีบุญยืนคณะจังหวัดเชียงราย
2พระพิทักษ์เป็งเรือนคุณฺวโรวัดแม่พุงคณะจังหวัดเชียงราย
3พระกฤษณพงศ์หมื่นเป็งกนฺตธมฺโมวัดแม่พุงคณะจังหวัดเชียงราย
4พระมงคลขาวฟองรตนโชโตวัดแม่พุงคณะจังหวัดเชียงราย
5พระสมพงษ์สีแปงปภสฺสโรวัดศรีชุมประชาคณะจังหวัดเชียงราย
6พระณัฐภพแดนธานีเขมจาโรวัดพระธาตุจอมคีรีคณะจังหวัดเชียงราย
7พระธิษณินเจริญวงศ์รกฺขิตธมฺโมวัดพระธาตุจอมคีรีคณะจังหวัดเชียงราย
8พระมานพลานนาพุทธคุณอคฺคจิตฺโตวัดพระธาตุจอมคีรีคณะจังหวัดเชียงราย
9พระณัฐวัฒน์เศรษฐีเขตวิทย์อติภทฺโทวัดสันเจริญคณะจังหวัดเชียงราย
10พระสุรัตน์สุเดชกิตฺติสาโรวัดศรีบุญเกิดคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรอภิชัยปัญญาวงศ์วัดป่าแงะคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรรัฐพลไชยสารวัดศรีบุญยืนคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรสิทธิชัยบุญมาวัดสันกองพัฒนารามคณะจังหวัดเชียงราย