รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๑๑ - วัดแม่พริกลุ่ม
ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ลำปาง

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรมานะชัยจองตามาวัดพระพุทธบาทวังตวงคณะจังหวัดลำปาง
2สามเณรปิยะศักดิ์คำภิระแปงวัดแม่เชียงรายบนคณะจังหวัดลำปาง
3สามเณรนฤสรณ์ใจมีวงศ์วัดแม่เชียงรายบนคณะจังหวัดลำปาง
4สามเณรจิรัฐติกาลกันตาวงศ์วัดแม่เชียงรายบนคณะจังหวัดลำปาง
5สามเณรชัยอนันต์จันแก้วอ่อนวัดแม่พริกบนคณะจังหวัดลำปาง
6สามเณรจิรกิตติ์แก้วน้อยวัดแม่พริกบนคณะจังหวัดลำปาง
7สามเณรจิรภัทรแก้วน้อยวัดแม่พริกบนคณะจังหวัดลำปาง
8สามเณรบุญคำพัฒนะอาชาวัดแม่พริกลุ่มคณะจังหวัดลำปาง