รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๐๗ - วัดทุ่งไผ่
ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ลำปาง

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเจษฎาพงษ์กวีฤทธิ์จนฺทโภวัดม่วงชุมคณะจังหวัดลำปาง
2พระศักดิ์กำพลช่วงวงค์หล้าชวโนวัดนางอยคณะจังหวัดลำปาง
3สามเณรสิทธินนท์เลายี่ป๋าวัดนาศาลาคณะจังหวัดลำปาง
4สามเณรภาณุพงศ์เขียวคำรพวัดทุ่งงามหลวงคณะจังหวัดลำปาง
5สามเณรวีรชัยนันตรัตน์วัดทุ่งงามหลวงคณะจังหวัดลำปาง
6สามเณรภานุเดชเบญาบุษกรวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดลำปาง
7พระปณิธานนันตาแก้วอรุโณวัดนาเอี้ยงคณะจังหวัดลำปาง
8พระซาวต๊ะอินทร์โพริปญโญวัดทุ่งต๋ำคณะจังหวัดลำปาง
9พระเร็วใจใหม่ตสฺสโรวัดทุ่งต๋ำคณะจังหวัดลำปาง
10สามเณรกฤษณะใจอินถาวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดลำปาง
11พระวรพัทธ์โนแก้วฐานวีโรวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดลำปาง
12พระอนุพงษ์ชีพพิทัก์พสุรานตถิโกวัดสันโป่งคณะจังหวัดลำปาง
13พระอธิวัฒน์วงศ์มายติโกวัดสันโป่งคณะจังหวัดลำปาง
14สามเณรชาติชายรจนาพิกุลวัดสันโป่งคณะจังหวัดลำปาง
15สามเณรวิฑูรย์พนาสุขสันติวัดสันโป่งคณะจังหวัดลำปาง