รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๐๖ - วัดพระธาตุลำปางหลวง
ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ลำปาง

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรต่อตระกูลกุณาบุตรวัดศาลาเม็งคณะจังหวัดลำปาง
2สามเณรทฤษฎีแก้วบุญเป็งวัดศาลาไชยคณะจังหวัดลำปาง
3สามเณรธนศาสตร์มามอยวัดศาลาไชยคณะจังหวัดลำปาง
4สามเณรเกียรติศักดิ์สุขป้อมวัดศาลาเม็งคณะจังหวัดลำปาง
5สามเณรกิตติพจน์พวงแสดสองสีวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยคณะจังหวัดลำปาง
6สามเณรวรปรัชญ์พยุงกรรณิกาวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยคณะจังหวัดลำปาง
7สามเณรวีรชัยบ้านป่ามาตุภูมิวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยคณะจังหวัดลำปาง
8สามเณรปกรณ์เกียรติวรปัญญาพงศ์วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยคณะจังหวัดลำปาง
9สามเณรกฤษฎาดวงแก้วแสงวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยคณะจังหวัดลำปาง
10สามเณรศุภานิชธรรทิศวัดพระธาตุลำปางหลวงคณะจังหวัดลำปาง
11สามเณรพงศกรทองใบวัดดอยน้อยคณะจังหวัดลำปาง
12สามเณรธนวรรธน์สัญญาวัดศาลาไชยคณะจังหวัดลำปาง
13สามเณรจักร์การินทร์ฉันทะวัดพระธาตุจอมปิงคณะจังหวัดลำปาง
14สามเณรพีรภัทรใจเรือนวัดศาลาไชยคณะจังหวัดลำปาง
15สามเณรสหรัฐปุกประนันท์วัดศาลาไชยคณะจังหวัดลำปาง
16สามเณรอาทิตย์เรืองเพชรสกุลวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยคณะจังหวัดลำปาง
17พระสมานอินทะสิริปุญฺโญวัดแม่หลงคณะจังหวัดลำปาง
18สามเณรวีรภัทรเส็งนาวัดสบจางคณะจังหวัดลำปาง
19สามเณรพีระภัทรศรีภักดีวัดสบจางคณะจังหวัดลำปาง
20สามเณรรุงนิธิใจล้อมวัดสบจางคณะจังหวัดลำปาง
21พระคุณากรนันทกุลกิตฺติคุโณวัดศาลาดงลานคณะจังหวัดลำปาง
22พระชลชลพลอนุตฺตโรวัดไหล่หินคณะจังหวัดลำปาง
23พระชำนาญนันต๊ะเสนติกขาโณวัดแม่ฮวกคณะจังหวัดลำปาง
24พระถนอมตาเมืองมูลเตชวโรวัดพระธาตุจอมปิงคณะจังหวัดลำปาง
25พระทองยวนแก้วแสนสายโกวิโทวัดพระธาตุจอมปิงคณะจังหวัดลำปาง
26พระสมคิดชัยกุลนิจโชโตวัดนางเหลียวคณะจังหวัดลำปาง
27พระเอกสิทธิ์ม่วงลายกิตฺติภทฺโทวัดม้าเหนือคณะจังหวัดลำปาง
28พระอิงครัตใจบุญกนฺตสาโรวัดจอมปิงลุ่มคณะจังหวัดลำปาง
29พระสุวัฒนกุลกันวะนาชาคโรวัดสบต๋ำคณะจังหวัดลำปาง
30พระณัฐพงศ์ทาปันสีกิตฺติธโรวัดสบต๋ำคณะจังหวัดลำปาง
31พระจักรกฤษจันดีธมฺมวโรวัดสบต๋ำคณะจังหวัดลำปาง
32พระพรรชัยตุ่นแจ้อาภานนฺโทวัดนากิ๋มใต้คณะจังหวัดลำปาง