รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๐๔ - วัดทุ่งส้าน
ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ลำปาง

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธัชชัยนิวันติโชติปญฺโญวัดหลวงเมืองปานคณะจังหวัดลำปาง
2พระฉัตรไชยขาวสะอาดคมฺภีรปญฺโญวัดขอใต้คณะจังหวัดลำปาง
3พระสิงห์โตต้นกลางธมฺมทีโปวัดขอหัวช้างคณะจังหวัดลำปาง
4พระเจนวิทย์โกศลธิติพงศ์อภิสมฺปนฺโนวัดทุ่งส้านคณะจังหวัดลำปาง
5สามเณรอภิวัฒน์ผู้มีสัตย์วัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำปาง
6พระอนันต์แสงสุววรณมหาภิณโญวัดจงพัฒนาคณะจังหวัดลำปาง
7พระรัฐพลทามัดสักชินวโรวัดจงพัฒนาคณะจังหวัดลำปาง
8พระสมนึกเหล็กเทศปภากโรวัดทุ่งข่วงคณะจังหวัดลำปาง
9พระธงชัยทาคุณอาภารตฺโนวัดบ้านจ๋งคณะจังหวัดลำปาง
10พระสงกรานต์พิมวันปญฺญาวโรวัดทุ่งปิ้งคณะจังหวัดลำปาง
11พระเฉลิมชัยไม้รังถาวโรวัดทุ่งปิ้งคณะจังหวัดลำปาง
12สามเณรศตวรรษนาคำวัดบ้านขามคณะจังหวัดลำปาง