รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๑ - วัดวังอ้อ
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก พิจิตร

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงษ์นิกรบุญวิสูตรขันติโกวัดวังอ้อคณะจังหวัดพิจิตร
2พระไกรสรสีเพ็งขนฺติจิตฺโตวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดพิจิตร
3พระชาญวุฒิถัดทะพงษ์อมโรวัดตลุกหินคณะจังหวัดพิจิตร
4พระมาโนชพุกพิบูรณ์สีลสาโรวัดตลุกหินคณะจังหวัดพิจิตร
5พระสุทธิภารสว่างวิสุทฺธิสีโลวัดคลองทรายเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
6พระสุรพลเจริญสุขวชิรวํโสวัดคลองทรายเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
7พระอมรเทพพรมใจบุญอคฺคธมฺโมวัดสากเหล็กคณะจังหวัดพิจิตร
8พระนิรุจบุญสิมเหมวณฺโณวัดสากเหล็กคณะจังหวัดพิจิตร
9สามเณรขวัญชัยแท่งหอมวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดพิจิตร