รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๑๕ - วัดปางสวรรค์
ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระใหม่ศรีปัญญาปญฺญาทีโปวัดปางสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระประจักร์บุญมาสุวีโรวัดปางสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระรถนิลสิทธิ์ฐิตธมฺโมวัดตลิ่งสูงเทพนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระโกวิทไพรนาคโกวิโทวัดตลิ่งสูงเทพนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระพศวัตมิ่งเมืองรกฺขิตธมฺโมวัดชุมม่วงศรีบุญมารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระพิษณุเพชรากุลถิรปญฺโญวัดชุมม่วงศรีบุญมารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
7สามเณรศิริศักดิ์สำเภา-วัดชุมม่วงศรีบุญมารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
8สามเณรณัฐพลมานัส-วัดชุมม่วงศรีบุญมารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระนิวัฒน์กองมีภูริสีโรวัดปางชัยคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระลือชัยโพนโสกเชือกรวิวณฺโณวัดชุมตาบงคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระกิตติโชคที่รักษ์โฆสธมฺโมวัดชุมตาบงคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระชิ้นหมายดีชุติปญฺโญวัดโปร่งสะเดาคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระอมรรัตน์มิ่งขวัญพงษ์สุจิตฺโตวัดเขาจั๊กจั่นวนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระสำราญสีผาอภินนฺโทวัดป่าเขาเขียวคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระปัณณวิชญ์จุ้ยกงปญฺญาวชิโรวัดหนองจิกทรายมูลคณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระกิตติพงษ์ศิริพยัคฆ์จิรสุโภวัดหนองจิกทรายมูลคณะจังหวัดนครสวรรค์
17สามเณรยศพลไพรนาค-วัดหนองจิกทรายมูลคณะจังหวัดนครสวรรค์