รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๐๙ - วัดเขาทอง
ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิเชียรจั่นฤทธิ์ฐิตปุณฺโณวัดเขาทองคณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระเอกภพใจชัยอคฺคธมฺโมวัดธารลำไยคณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระสราวุตน์เสืออย่างกนฺตสีโรวัดสระปทุมคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระทัศนัยศรีสุขเลิศสุมโนวัดหนองไม้แดงคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระเมธาอินสูนย์สิริปญโญวัดเทพพรสวรรค์ธารหวายคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระอดิพงษ์จันทร์เจริญปญฺญาวโรวัดมณีวงษ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
7พระสุมนต์อินทร์สิงห์เทวนิมิตฺโตวัดพระปรางค์เหลืองคณะจังหวัดนครสวรรค์
8พระสัมพันธ์อินทจรจนฺทสีโลวัดพระปรางค์เหลืองคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระปิยพันธ์โสรเนตรกนฺตสาโลวัดหางน้ำหนองแขมคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระนันทวัฒน์เรือนเงินกตสาโรวัดหางน้ำหนองแขมคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระจีรภัทร์จันทร์ฉ่ำอภิญาโณวัดหางน้ำหนองแขมคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระอนุวัฒน์ภูศรีฤทธิ์เตชปุญฺโญวัดหางน้ำหนองแขมคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระธนาวุฒิโรจนรัตวรญาโณวัดหางน้ำหนองแขมคณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระณัฐวุฒิพันธ์โตคุณวฑฺฒโนวัดบ้านบนคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระยศพลสีสุกขนฺติมโนวัดบ้านบนคณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระไพศาลช่างสลักวรสทฺโธวัดท่าตะโกคณะจังหวัดนครสวรรค์
17พระวิฑูรน่วมรักขำกนฺตวีโรวัดท่าตะโกคณะจังหวัดนครสวรรค์
18พระชนาธิปขาวน้ำเงินชยวุฑฺโฒวัดท่าตะโกคณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระสายชลรักกสิกิจถาวโรวัดดอนกระชายคณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระมนตรีพิกุลทองฐานจาโรวัดดอนกระชายคณะจังหวัดนครสวรรค์
21พระคะนองพวงสมบัติปริชาโนวัดอินทารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
22พระประจักษ์วิมลปญฺญาวุฑโฒวัดอินทารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
23พระโสภณัฐชอบธรรมปิยสีโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
24พระสมบุญพวงสมบัติปรกโสวัดอินทารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
25พระธนศรสมบุญนาปญฺญาทีโปวัดเขาแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
26พระอนุชาจำนงค์ถ้อยนนฺทิโยวัดเขาแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
27พระต้อมเกิดมากมีเตชธมฺโมวัดเขาแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
28พระธนวรรธน์แสงดอกไม้กิตฺติภทฺโทวัดเขาแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
29พระณัฐพนธ์พวงสมบัติปฏิภาโณวัดเขาแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
30พระสมจิตสังข์ขาวคุตฺตธมฺโมวัดสระเศรษฐีคณะจังหวัดนครสวรรค์
31พระเอกรินทร์แก้วเกตุชาตปญฺโญวัดสำโรงคณะจังหวัดนครสวรรค์