รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๖๒๐๒๓ - วัดช่องลมวรรณาราม
ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิราพรปานประเสริฐโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญจนพรคนเจนโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
3อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวธนพรกาญจนะเลขาโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุณฑริกากล่ำทองโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑารัตน์มณีวงค์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
6อุดมศึกษาอื่นๆอุบาสิกาปาจารีวาดเขียนโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนลพรรณจันทรชิตโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
8มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐพงษ์ทองคำโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
9อุดมศึกษาอื่นๆอุบาสิกาลำใยวอนไวยโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชานันท์สุคติโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิทองคำโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
12อุดมศึกษาอื่นๆอุบาสิกาอารมย์สิทธิรุ่งโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพวรรณชูโชติโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งนภาธัมมังโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรขันนาคโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชกรวิมลสถาพรโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจินตภาจานแก้วโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนฤมลทองโกมลโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐานเศรษฐ์บัวหลวงโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวาลิตาลาภเจริญโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจวรรณคลังศิริโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภากรอื้อเต็งโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนภาดวงภูมิเมศโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอินทิราแก่นจันทร์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภิญญดาเกิดทรัพย์โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกนกพรบุญแห่ห้อมโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิพนธ์โพธิพระโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดีธาตุพุกโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชานันท์จันทร์อ่อนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศิกานต์ดีนพเก้าโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทร์สมศักดิ์โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุพัตราเขียวรัตน์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิรนันท์สร้อยสงิมโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเขษมศักดิ์แสงงามโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรภณปานวัฒนะโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
36มัธยมศึกษาม.๓นายศิวกรบุญยืนโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริวรรณสังข์สินธุ์โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตชัยนวลจันทร์โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรัตดาสายคงโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
40มัธยมศึกษาม.๒นายจิรศักดิ์สังข์สินธุ์โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณรงค์ศักดิ์ยิ้มอ้นโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤษณาสารสิทธิ์โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)วัดเขายี่สารคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์ศรีลาชัยโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)วัดเขายี่สารคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดวงฤทัยเขียวชอุ่มโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราพัชรพิมพ์แสงโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)วัดเขายี่สารคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรใบมะพฤกษ์โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายญาณากรโรจน์ณรงค์โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)วัดเขายี่สารคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอธิสินีขุนนุชโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระเมทหับเผยโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)วัดเขายี่สารคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลภาวีกลิ่นจิ๋วโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม