รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๓๔๓ - โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น
ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตสุภัคธนสมบัติโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัมปนาทแสงแพรโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุมิตรามุ่งรองกลางโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแสงจันทร์วันดีโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรกนกนิยันตังโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภัทรกุญชรโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี