รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๓๔๒ - โรงเรียนวัดคร้อพนัน
ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจตนิพัทธ์ดอกไม้โรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นายนนทิวัฒน์สร้อยปานโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทกานต์หาระโคตรโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอริสาสุขศรีโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรวาลม่วงน้อยโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนารินทร์ผุงเจริญโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลลดาคุ้มพลโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรสีคำโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนัฐพงษ์เก่งเจริญโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพนากรณ์ชุมภู่โรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปลายฝันนาคมะณีโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภรัณยูเทพโพธาโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพลด้วงแพงโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวนิดาป้อมแก้วโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูวรินทร์เกิดสุขโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริกาญแสงเดือนโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภกาณต์โสภาโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิพงษ์แช่มเล็กโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสันติอังสุวรรณโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุมินทร์ตราไก่นิลโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเสกศักดิ์พุกเฮงโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิงควัฒน์ศิริวงษ์โรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกานตร์ชนกวรรณุรักษ์โรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจินตพรเกิดใจตรงโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิตราคนตรงโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจุฑาพลปานกลัดโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฑาริกาอินทร์นุชโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชีวานนท์ใจฉกาจโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์คำดีโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนัญชัยอินทโพธิ์โรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยะพรอึ้งประสูตรโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมินทร์ธาดาหลวงราชโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธีแสงกล่อมโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรณภูมิอ่องนกโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัฐชานนท์ทับขำโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณวลีบัวบานโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัทยานาวงษ์โรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิธรนุ่มเจริญโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรินภาภรณ์เข็มทองโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิโรรัตน์เชื้อมงคลโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชาดามาลาโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัฒทราอิ่มศรีโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัสสนันท์หลอยส่วนโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเสรีเชยจรรยาโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกลักษณ์นาชารีโรงเรียนวัดคร้อพนันวัดคร้อพนันคณะจังหวัดกาญจนบุรี