รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๓๓๗ - โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลทิชาพิรีโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรพัศคนตรงโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะโรจน์คนตรงโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิษณุจันทมาศโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาซิบเขโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวกรเชาว์เครือโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสายน้ำผึ้งเชียงกาโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี