รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๓๒๓ - โรงเรียนบ้านลำอีซู
ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพีรดาลิสือโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอธิชาพรมประสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงใหม่-โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสายชลยมรัตน์โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริศราขุนณรงค์โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งไพลินบัวศรีโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมีนา-โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์ภัคศรีสง่าโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบุญตา-โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรคงนะโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลศรีสง่าโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเดชาพลพิลาสาวโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยพัชรหมื่นโคตโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14อุดมศึกษาครูนางสาวนาฏยาสังข์เงินโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15อุดมศึกษาครูนางสาวคชาภรณ์พวงมาลัยโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยวัฒน์สินค้าเจริญโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุขุมนุ่มจุ้ยโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรุณจันทร์เขียวโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรากรโหล้เล็กโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมนต์ทิชาเอกจีนโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรไพลิน-โรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑารัตน์เฟื่องผลโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรภัทร์จิตตคุตตานนท์โรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรรณิการ์บุญพันธ์โรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอาทิตยาจันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงน้ำหวานเทพณรงค์โรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนทัตชมชื่นโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทักษอรคำปานโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยวัฒน์เอี่ยมลออโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิเอกจีนโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี