รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๓๑๙ - โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญข้าววังงามโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลวิชาชัยโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทรงวุฒิยิ่งดีโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนภรณ์โชคดีโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรธรรมจะดีโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยพรอุ่นแทนโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสสรร้อยมีโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบริภัทรบุญปัญญาโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรัตถกรศรีคำโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรพรปิ่นทองโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัดชากลิ่นมณฑาโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชภูมิรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิพงษ์พืชพาโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอธิศพรมพ่วงโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติพรเปี่ยมทองโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพยวิมลคำแสนโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรทัศเปี่ยมทองโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรไสวงามโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีราพิชยุผิวอ่อนดีโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อวัดหนองไก่ต่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกาญจน์น้อยนาดีโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาวัดใหม่เจริญสุขคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภณชินสอนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาวัดใหม่เจริญสุขคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพากย์วัตยาโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาวัดใหม่เจริญสุขคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวราสุวรรณเอี่ยมทองโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาวัดใหม่เจริญสุขคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิม่วงคำโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาวัดใหม่เจริญสุขคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยศกรหงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาวัดใหม่เจริญสุขคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตนาภรณ์สลับศรีโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาวัดใหม่เจริญสุขคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัยการวงษ์คำมีโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาวัดใหม่เจริญสุขคณะจังหวัดกาญจนบุรี