รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๓๑๘ - โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะอยู่หลาบโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงตะวันฉายศรีหร่ายโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงศักดิ์กัณชะนะโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทิณภัทรเหลืองพิทักษ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธงศิลป์ทองไวโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคิรากรนาคาวงค์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธันยธรณ์แซ่ปังโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชุติไชยกรส่งแก้วโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันทิศามั่นกุลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันญพรเซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภันทิรารักแตงโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนทีภู่แก้วโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัครเดชกัณหาสุระโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพณัฐเชื้อทิมโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐิติญาสังข์วรรณะโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพรัตน์อินอำไพโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐนันท์ใจซื่อโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรณธิภานุชกระแสโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันทนัชเปรมปรีดิ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทราพรโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงแย้มผกาพลาเผือกโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงยมลพรรังสวัสดิ์จิตร์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุชาวดีจีนจันทร์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวสุธัญเซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุวพัชรมณีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสหรัฐแสนศรีจันทร์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรรมริณจีนฉายโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอติกานต์โภคาโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกาญจนาเดชแก้วโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธ์สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกวลินมณฑาโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาทิตตยาจีนฉายโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาทิมาโพธิ์ย้อยโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑารัตน์ทองมากโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเจนจิราคนทนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชุติมาตราเงินโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเทพทัตตันชนะโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธันวาพันทองหลางโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปนัดดามะลิอ่อนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรธิตานุชสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์อินทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรุ่งไพลินศรีเหราโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิรดาเสมแก้วโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอารีรัตน์ผิวพรหมณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี