รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๓๑๘ - โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรกัณชะนะโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรภัทรศรีเหราโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริษาจิตรศิลป์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญชิตาคำโนนม่วงโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไกรวิชญ์โคตรชมภูโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาพัชรวารีรัตน์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจารุภัทรรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทศพรคล้ายสินธุ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจษฎาจีนจันทร์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาคารสิงห์อุดมโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไตรภพตันชนะโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาปิ่นกุมภีร์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรรังสวัสดิ์จิตร์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปลายฟ้าแสนรักษ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรณิภารังสวัสดิ์จิตร์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุษยมาสศรีเหราโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริพัฒน์แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแพรวาสอดศรีโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิกานต์โตงามโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทราวดีราชสิงโหโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒นายอฐิเดชนุชสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลลนาแก้วสุกใสโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรวรรณถ้วยทองโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาลัยแผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลดาศักดิ์เทวัญโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัจฉราพรแสนชาโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงกมลขยายดีโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบุญสิตาชูศูนย์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรมิตาเรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิสิทธิ์สำราญมากโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี