รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๓๑๘ - โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะสว่างดาวโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทร์ลฎาดาษฎาจันทร์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรวัฒน์กันยนโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรัญญาบุญเกิดโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเดชพันธุ์แตงโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุริยะโชระเวกโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญข้าวพันธุ์แตงโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสโรชาบุญแย้มโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุวนันท์จันมาโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิรดีปิ่นกุมภีร์โรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกสราแก้วขวัญโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัญญาบุญโชติโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฑิฆัมพรสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุจิรดาโชระเวกโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาพรสีโทโรงเรียนบ้านเขานางสางหัววัดเขากาญจนาเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทักษิณกรส่งแก้วโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภูมิสถาปิตานนท์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเดชพันธ์ุแตงโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาพัชรเจิมสุวรรณโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัปตันปิ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพรวงษาโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญข้าวพันธ์ุแตงโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรภิญญาเรืองสีเหมือนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัฒน์นิลแบนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณภัทรคล้ายสินธ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงศ์อุ่นโพธิ์ดีโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสช่วยหลำโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรหมพรสินพันธุ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลตันชนะโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีระพัฒน์บานแย้มโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรพลภู่แก้วโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรเชื้อสายสิทธิโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานต์ธิดาเขาวงค์พัฒโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภณถ้วยทองโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายขจรฤทธิ์พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญจิราคนใหญ่บ้านโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายขวัญชัยจันทร์หอมโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญนภาแก้วสระแสนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชญาบุญโชติโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนากานต์เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภาพสำราญดีโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภัสกรถ้วยทองโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภาพรจีนฉายโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญจรัตน์วารีรัตน์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญญาพรหงษาวดีโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปนัดดาแซ่เอียวโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์แก้วบัวดีโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไพฑูรย์จันทร์คำโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมยุรีรัตน์รอดผุยโรงเรียนบ้านตลุงเหนือวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี