รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๓๑๐ - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาววันทนีย์คล้ายเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายขวัญชัยโอสถโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาณิศาบุญช่วยชูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรกรสระทองจวงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎานิลรอดโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรไพรวันโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรฤทธิ์สำแดงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแพรรุ้งวิเศษศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิราณีกองตันโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวกรพงค์พ้นภัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิโชคกองตันโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิพลสืบนาคโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี