รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๓๑๐ - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชวาลย์คงสิริโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์พานทองโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิรมนต์เชื้อรอดโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรดนย์กองตันโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศดานันท์ธรรมใจโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิพันธ์สอนใจโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินทุอรกองตันโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี