รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๓๐๙ - โรงเรียนเสรี-สมใจ
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรณาภรณ์อินทรกุลโรงเรียนเสรี-สมใจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติกาญจน์อินทรกุลโรงเรียนเสรี-สมใจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวรรธน์ศิริปีโรงเรียนเสรี-สมใจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญพิชชาวงษ์กัณหาโรงเรียนเสรี-สมใจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริยนุชสืบเรืองโรงเรียนเสรี-สมใจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมณรีย์สุวรรณ์โรงเรียนเสรี-สมใจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรากรนามใจดีโรงเรียนเสรี-สมใจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอานุภาพรื่นนุสารโรงเรียนเสรี-สมใจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิชัยวงษ์กัณหาโรงเรียนเสรี-สมใจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี