รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๓๐๑ - โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐวุฒิดุจดังทองโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิชญาภาโสดาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลนิตาศรีเสมอโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดอกไม้-โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพลอยชมพูช่างเหลาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็ญเพ็ชรภายสร้อยโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโยษิตาไชยชนะโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรชัย-โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอ้อ-โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชูไทยแซ่ลีโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิประเสริฐกุลโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนัทธมนพิชิตวรนันท์โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฏิพลแซ่ซ้งโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษ์พิพัฒน์สมเสมอโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชชาภางามศรีโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิทยา-โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุธิมาสมบูรณ์พร้อมโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อวัดส่องท่อธรรมสถิตย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี