รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๒๙๔ - โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด
ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภลักษณ์ขันแก้วโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกกรสุรโรจนกุลโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนัย-โรงเรียนบ้านวังกระแจะวัดวังกระแจะคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญารัตน์มีทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญทิพตระกูลธนทรัพย์โรงเรียนบ้านวังกระแจะวัดวังกระแจะคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรเดชเพชรออดโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอะแต-โรงเรียนบ้านวังกระแจะวัดวังกระแจะคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนะชัยเปรมปรีดิ์โรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรสายทองโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิรชา-โรงเรียนบ้านหาดงิ้ววัดหาดงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงไพลินท่าฉลาดโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุญญิสาบูวอโรงเรียนบ้านหาดงิ้ววัดหาดงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโยธิน-โรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัตวัลย์ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโรจนัสถ์ผดุงศิลป์โรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวัลยาชนประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสาทรรักษาโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุทธิชาทับเมืองโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษฎาศรีละมอญโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนิภรณ์ถิ่นบางบนโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายแดง-โรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตระการชูชีพโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิดารัตน์คำสุดแสงโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันทิมาจำปาแพงโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิริภารื่นเริงใจโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทิวัสเนียมเกาะเพ็ชรโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกาญจนา-โรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงซันเดย์-โรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวุฒิชัยรัศมีฉายโรงเรียนบ้านเขาช้างวัดเขาช้างวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี