รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๙๑ - โรงเรียนบ้านทุ่งนาคาช
ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทักขิณาสมบูรณ์คร้าโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรวัฒน์มากกลิ่นโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมุกแสงจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนกันต์รอดรักษาโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจตุรพรงิ้วเซอร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณรงค์ชัยแสงดีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิตติปานน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพนธ์เดือนฉายโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจีรนันท์คล้ายเงินโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐสิทธิ์เดือนฉายโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนิกานต์รอดรักษาโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรใจบุญโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญญาภางิ้วเซอร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธรรมนูญดวงมะโนโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรัญชัยนิลรัศมีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฏิญญาพลับพลึงศรีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปัญญาทองคำโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสายชลชตารุ่งโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชชาพรมีถาวรโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอังศุมาลีลุสุขโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิไลลักษณ์สุริวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงลักษิกาคล้ายสุบรรณโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรอุมาสุดใจโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอังคนาแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอิทธิกรแซ่ลี้โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอิรวดี-โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี